TR | EN

FAALİYET ALANLARI

PROJE GELİŞTİRME

PROJE GELİŞTİRME

FAALİYET ALANLARI

PROJE GELİŞTİRME

PROJE GELİŞTİRME


Enerji Santralleri için;

Arazi tespit/Kurulum alanlarının belirlenmesi

Ön fizibilitenin raporlarının yapılması

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve tarım yazısının alınması ve harita işlerinin başlatılması

Dağıtım şirketine veya ilgili yetkili kuruluşa başvuruların yapılması

Mevzi imar çalışmalarının yapılması

Projelendirme işlemlerinin yetkili kurumlara onaylarının yapılması

Finans olanaklarının araştırılması ve satış sözleşmesinin imzalanması