TR | EN

KURUMSAL

ENERJİ POLİTİKAMIZ

ENERJİ POLİTİKAMIZKurumsal ve ulusal platformlarda katma değer sağlamaya devam ederek akla gelen ilk marka olma vizyonu doğrultusunda; yenilenebilir enerji kullanımına olanak sağlayan ürün ve hizmetleri sunarken tüm faaliyetlerimizde karbon ayak izini azaltarak ve önleyerek çevrenin korunmasını her zaman ön planda tutmaktır.


Bu Politikamız doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda başlıca amaçlarımız;


  • Yenilenebilir enerji sektöründeki faaliyetlerimizi çeşitlendirerek ve büyüterek müşteri, tedarikçi ve tüm iş paydaşlarımızı, çevre performansları ve yeşil ekonomi konularında bilgilendirerek ve teşvik ederek enerji verimliliği konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı,
  • Çevrenin Korunması, Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünlerin tasarım ve satın alma süreçlerinde, geliştirilecek yeni proseslerde, planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde çevreyi korumayı ve enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
  • Atıkları kaynağında ayrıştırmayı ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak atık bertafında çevreye olumsuz etkilerini azaltmayı,
  • Sorumlu olduğumuz faaliyetlerin sürekliliğini sağlarken, enerjiyi verimli kullanmayı,
  • Enerji tüketimlerini kalite ve güvenlikten ödün vermeden minimize etmeyi,
  • Çevre ve Enerji konusundaki yasal mevzuatlar ve sorumlu olduğumuz diğer tüm şartlara tam uyum sağlamayı,
  • Enerji yönetim sisteminin, sürekli gelişim ve yenilenme stratejisi ile diğer tüm kurumsal yönetim sistemleriyle entegre ve sistematik olarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.